Koučink pro každého

„Koučink pro každého“ je zaměřen na podporu při dosahováni cílů v jakékoliv oblasti osobního života – mezilidské vztahy, komunikace, vzdělání, seberealizace, zdravé projevování emocí, redukce stresu a obav, atd..

Hodiny koučinku pomáhají:

  • Rozvinout svůj pravý potenciál a realizovat se ve světě
  • Pomoc při směřování k jakémukoliv životnímu cíli
  • Zlepšení vlastní sebehodnoty
  • Redukce stresu, obav a pochybností
  • Psychická příprava na důležité události v životě (zkouška, veřejné vystoupení…)
  • Práce na zlepšení osobního projevu a mezilidské komunikace
  • Práce s emocemi a jejich zdravým projevováním
  • Otevření mysli, duše i těla svým opravdovým možnostem

Transformační koučink

Tento typ mentálního tréninku je určený pro všechny, kteří si chtějí více ujasnit své životní směřování a svou filozofii. Transformační koučink bývá jakýsi předěl na cestě, neboť si dotyčný díky němu může ujasnit, zdali cíle, k nimž směřuje, náleží opravdu jemu, nebo jestli podvědomě nežije kupříkladu program a přání svých rodičů, svého okolí, atd..  Při transformačním koučinku doslova provětráme celou svou osobnost a ujasníme si, kdo jsme opravdu my sami, jaké máme opravdové motivace a touhy, a co k nám naopak nenáleží a je pouze produktem tlaku okolí a našeho přizpůsobování se. Při transformačním koučinku odkrýváme často talenty, o nichž jsme ani netušili, že je v sobě ukrýváme.  To přináší do života zásadní obrat a nový vítr do plachet. Klient najednou zakusí, že jeho život může plynout lehčeji, jednoduše, více pravdivě.

Bližší info o mých metodách a technikách najdete zde