Nabízená cesta

Při vedení mentálních tréninků používám osvědčené a uznávané metody, ale i vlastní postupy, k nimž jsem praxí dospěl. Za velmi důležité však považuji, aby kouč měl vlastní zkušenost, prožitek ze svojí vlastní cesty a tím pádem i pochopení pro příběh klienta. Při prožívání mého osobního příběhu (během zápasů, přípravy na ně a dosahování dalších cílů) jsem si musel na některé věci třeba i bolestivě přijít sám a v těch chvílích mi chyběl průvodce a odborný podporovatel. Posléze jsem si správnost svých postupů již jako trenér a dále mentální trenér potvrdil a začaly se ověřovat v praxi. Jsem proto rád, že mohu nyní druhým nabídnout takovou podporu a doprovázení, které jsem sám při své cestě postrádal.

S každým klientem je průběh mentálního tréninku zcela individuální a šitý jemu na míru, proto níže uvedené metody uvádím pouze orientačně.

Používané metody:

 • GROW Model – růstový model
 • Cesta Kaizen
 • Debriefing
 • Práce s emocemi, energiemi
 • Sumarizace
 • Amplifikace
 • Metoda „Vnitřního rádce“
 • Metoda „Hunting“
 • Atd…

Konkrétní využití daných metod: 

Růstový model je složen ze 4 částí. A to konkrétně:

 • 1) Vydefinování cíle
 • 2) Cesta ke zdroji. Tzn. s klientem hledáme jeho skutečný potenciál, který může být blokován pochybnostmi o sobě, stresem, různými negativními psychickými návyky, nedostatečnou podporou z okolí, atd… Zde těžíme a hledáme možnosti, odstraňujeme překážky tak, aby dotyčný používal svou energii naplno
 • 3) Hledání řešení do budoucnosti
 • 4) Nastavení si cesty a akční plán – udělat první krok a pak navazovat další a další

Další příklady metod:

 • Návrat do minulosti před konkrétní moment a jeho rozbor
 • Orientace k pozitivním programům a práce s eliminací těch negativních
 • Práce s emocemi a energiemi – kupříkladu JOHARIHO okénko – poskytování efektivní zpětné vazby k projevům a chování klienta, jichž si mnohdy není vědom