Práce s agresí

Práce s agresí je zaměřena na rozvoj vlastní síly psychické i fyzické. Pracuji s muži a ženami. Pokud si svoji vlastní sílu neosaháme a nepoznáme ji, tak si ji budeme dokazovat jinými, často zdegerenovanými způsoby. A nebo spadneme do role oběti a necháme se manipulovat a řídit druhými.

Práce s agresí a zdravou mužskou energií

Nabízím specifickou kombinaci psychické i fyzické práce při poznání agrese a zároveň vyladění zdravého používání mužské energie. Pomohu vám nalézt vaše silné stránky, a to jak při povídací konzultaci, tak i v podobě fyzického cvičení v tělocvičně s prvky boxu a kickboxu.

Poznání zdravé agrese

Dvacet pět let se pohybuji v oblasti kickboxu a mám s agresí a mužskou energií bohaté zkušenosti. Vím, že na nějaké věci je potřeba si fyzicky sáhnout, že se z křesla nevymyslí. Když dáte ránu a naučíte se ji zároveň i dostat, velmi vás to posune. Pocítíte, že máte sílu a že se nemusíte druhých bát. Dnes se od nás očekává, že budeme empatičtí a vnímaví. Jak si ale počít s agresí, která nám byla dána do vínka během deseti tisíců let vývoje a díky které naši předkové přežili? Už si ani neuvědomujeme, jakou máme sílu a pak si ji všemožně snažíme dokázat, nebo ji potlačujeme a blokujeme. Když se spojíme se svojí agresí a poznáme její sílu, nic si již dokazovat nemusíme. Už to budeme vědět. Pak můžeme být skutečně citliví a zároveň silní.

Hodiny práce s agresí pomáhají:

  • Objevení zdravé agrese a mužské síly

  • Zlepšení vlastní sebehodnoty a zvýšení sebevědomí

  • Redukce stresu, obav a pochybností

  • Vystoupení z falešných rolí a nutnosti si něco dokazovat

  • Práce s emocemi a jejich zdravým projevováním

  • Uvědomění nezdravých způsobů projevování mužské energie

  • Nalezení vašich silných stránek