Nabízená cesta

Při vedení mentálních tréninků používám osvědčené a uznávané metody, ale i vlastní postupy, k nimž jsem praxí dospěl. Za velmi důležité však považuji, aby kouč měl vlastní zkušenost, prožitek ze svojí vlastní cesty a tím pádem i pochopení pro příběh klienta. Při prožívání mého osobního příběhu jsem si musel na některé věci třeba i bolestivě přijít sám a v těch chvílích mi chyběl průvodce a odborný podporovatel. Posléze jsem si správnost svých postupů již jako mentální trenér potvrdil a začaly se ověřovat v praxi. Jsem proto rád, že mohu nyní druhým nabídnout takovou podporu a doprovázení, které jsem sám při své cestě postrádal.

S každým klientem nebo skupinou klientů je průběh mentálního tréninku zcela individuální a šitý jim na míru, proto níže uvedené metody uvádím pouze orientačně. Velký důraz kladu na vytvoření opravdu otevřeného a přirozeného prostoru mezi mnou a těmi druhými, kde se pak mohou vyjevit hlubší souvislosti, se kterými pracujeme.

Jsem týmový hráč, a proto považuji vztah koučinku mezi mnou a klientem za ‘tým’, který společně pracuje na změně. Díky tomuto týmovému pojetí tak zkoumáme i vztahové pole, které kolem sebe klient vytváří a které velkou měrou také ovlivňuje jeho chování a výkony. V případě práce se skupinou je zkoumání vztahové dynamiky mezi jednotlivými členy skupiny mocným nástrojem vývoje.

Používané metody:

  • GROW Model – růstový model
  • Cesta Kaizen
  • Debriefing
  • Práce s emocemi, energiemi
  • Sumarizace
  • Amplifikace
  • Metoda „Vnitřního rádce“
  • Metoda „Hunting“
  • Atd…